עדכונים ומאמרים 

 

​בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, החל מיום 25.12.2009 יש חובה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים (למעט דוח כספי ודוח מילולי שניתן להגישם גם בפורמט אחר). לאחר מילוי הטפסים, יש להדפיסם, להחתימם ולהגישם לרשם. ההוראה לעניין חובת ההגשה בטפסים מקוונים לא חלה על חברות לתועלת הציבור.​

​חובות דיווח של עמותות